{t:"Cărți",c:"Carte",a:"Diana, Cornel Bălan, Alexandra Niculescu, Doina Ruști"}