{t:"Forme ale alterității",c:"Carte",a:"Maria-Loredana Pleșca"}