{t:"Sex și literatură. Cinci lecturi ale romanului Greier de topaz de Florin Spătaru",c:"Idei. Dosar critic",a:"Liviu G. Stan, Alexandru Lamba, Ileana Marin, Ioana Drăgan, Flavia Iosef"}