Revistă print și online

Cristina-Ioana DIMA

Doctor în filologie, lector la Facultatea de Litere a Universității din București, este autoarea a numeroase lucrări științifice, între care: Vlad Boțulescu de Mălăiești. Scrieri II, Canonizarea Sfântului Felice. Varlaam și Ioasaf. Glosar irochez-român. Însemnări astronomice, (2013); Apocalipsul Maicii Domnului. Versiuni românești din secolele al XVI-lea – al XIX-lea, București (2012) - lucrare distinsă cu premiul Timotei Cipariu al Academiei Române. Principalele domenii de interes: literatura veche românească, arta și cultura bizantină, circulația apocrifelor.