OPTm
nr.crt.

Daniela BROWN-DAVIDESCU

Absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din Universitatea din București, cu un doctorat în literatură și cultură engleză (2001), Daniela este lector în Departamentul de literatură engleză din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității București. Subiecte predate: literatură engleză medievală și de Renaștere, literatură engleză de secol XIX, eseu academic, istoria artei în Marea Britanie, curs practic de limba engleză.

Copyright © fictiunea.ro