OPTm
nr.crt.

Oana BOȘCA-MĂLIN

Profesoară la Universitatea din București, italienistă, traducătoare, Oana Boșca-Mălin este autoarea a numeroase studii de filologie și cultură, între care Cultura e civiltà italiana. Dalla Preistoria all’Antichità (2016), Spectacularizarea prozei italiene. Tendințe actuale în raport cu cititorii, lumea editorială și manifestările celebrative (2011). De asemenea traduce literatură italiană, printre scriitorii traduși numărându-se Leopardi, Italo Calvini, Grazia Deledda etc.

Copyright © fictiunea.ro