Revistă print și online

James Christian BROWN

Scriitor, traducător și profesor la Universitatea din București, James a publicat studii și articole academice, multe fixate în zona interdisciplinară, fiind specializat în studii culturale. Printre altele, este preocupat de folclorul din Maramureș și de cultura celtică. A tradus în engleză un număr însemnat de scriitori români, printre care Răzvan Petrescu, Gabriel Liiceanu, Doina Ruști, Radu Paraschivescu, Gianina Cărbunariu ș.a.