OPTm
nr.crt.

Mentalități, idei, cărți necesare

Recenta carte a profesorului Laurențiu Vlad reconstituie câteva episoade din îndelungata istorie a ideii de Europa și a conștiinței apartenenței sau non apartenenței la cultura ori civilizația bătrânului continent.

Lucrarea conține capitole de sinteză, precum cel istoriografic sau acela care se referă la felul în care s-au raportat cărturarii români de prin secolele XVII-XIX la "Occident". Volumul include și studii de caz, în care autorul a căutat să reînvie modele europenității, pe care unii oameni politici ai veacului al XIX-lea le-au frecventat. Este vorba despre Barbu Catargiu, dar și despre alți cărturari autohtoni, care scriau în gazete ca "Albina Românească" sau, mai târziu, în primii ani interbelici, în "Ideea Europeană".

Dincolo de aceste detalii, cartea lui Laurențiu Vlad este și confesiunea unei datorii pe care autorul o avea față de mentorul său, Alexandru Duțu, cel care i-a sugerat, pe la începutul anilor 1990, acest subiect de cercetare. Discipolul îi răspunde astfel magistrului, printr-un text scris în dialog continuu cu studenții care, în ultimele două decenii, i-au frecventat cursul de istoria ideii europene, la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

Autorul și-a dorit ca reflecția sa asupra imaginarului europenității să mai atenueze din excesele extremiste ori de discriminare ale discursurilor politice de astăzi.

Volumul este pus în pagină de un istoric cu condei, atent la nuanțele și volutele pe care istoria mentalităților le-a introdus, începând cu deceniul al III-lea al veacului trecut, în discursul istoriografic. Excepționala capacitate de sinteză, stilul fluid și argumentele expuse firesc în text recomandă volumul nu numai pentru cei familiarizați cu sau cantonați de-a dreptul în domeniul istoriei culturale, ci pentru toți cei interesați de devenirea ideii de Europa. O idee care pare a nu se învechi vreodată.


Laurențiu Vlad, Istorii românești ale ideii de "Europa", secolele XVII-XXI (imagini, note, reflecții), Editura Institutul European, Iași, 2021, 340 pp.

Cristina BOGDAN

Este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București și scriitoare. Specialistă în istoria mentalităților și antropologie culturală, cu un doctorat în filologie, face parte din numeroase organizații academice internaționale. A publicat studii și cărți, cea mai cunoscută fiind "Moartea și lumea românească premodernă: discursuri întretăiate" (2016), volum nominalizat la Premiile "Observator cultural" pentru cea mai bună carte de eseuri a anului 2016. A prezidat mai multe evenimente internaționale, printre care și cel de-al XIX-lea Congres dedicat studiilor despre dansurile macabre și macabru în artă (2021). Cristina Bogdan este decana Facultății de Litere și editoarea generală a revistei Ficțiunea OPTm.

Copyright © fictiunea.ro