nr.crt.

Săptămânal de cultură independent

Irina FORGO

E artist plastic și scriitoare. Între expoziții și planuri arhitectonice, scrie teatru și proză scurtă.