nr.crt.

Săptămânal de cultură independent

Robert VLADU

Robert Vladu este actor la Teatrul Dramatic Petroșani, a publicat două volume de poezie.