Revistă print și online

Wild Geese by Mary Oliver

You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves.

Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.

Meanwhile the world goes on.

Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain

are moving across the landscapes,

over the prairies and the deep trees,

the mountains and the rivers.

Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,

are heading home again.

Whoever you are, no matter how lonely,

the world offers itself to your imagination,

calls to you like the wild geese, harsh and exciting –

over and over announcing your place

in the family of things.

From the volume Wilde Geese: Selected Poems, Northumberland: Bloodaxe Books, 2004.

Gâște sălbatice

de Mary Oliver

traducere din engleză de Paul-Daniel Golban

Nu trebuie să fii ascultătoare.

Nu trebuie să mergi în genunchi

o sută de mile prin deșert căindu-te.

Nu trebuie decât să lași animalul moale al corpului tău

să iubească ce iubește.

Povestește-mi despre disperare, a ta, și eu îți voi spune despre a mea.

În timp ce lumea merge mai departe.

În timp ce soarele și prundișul limpede al ploii

se mișcă peste peisaje,

peste prerii și pădurea adâncă,

peste munți și văi.

În timp ce gâștele sălbatice, înălțate în aerul limpede și albastru,

se reîntorc acasă.

Orișicine ai fi, indiferent cât de singur,

lumea se oferă imaginației tale,

te cheamă precum gâștele sălbatice, aspru și palpitant –

de nenumărate ori anunțând locul tău

în familia lucrurilor.

Din volumul Gâște sălbatice: poeme selectate, Northumberland: Bloodaxe Books, 2004.

Traducere realizată în cadrul Atelierului de traducere queer cu Laura Sandu, martie 2022, în cadrul Triumf Amiria. Muzeul Culturii Queer, proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

Paul-Daniel GOLBAN

Absolvent al Facultății de Litere, Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, specializarea norvegiană-engleză, cu un master în literatură comparată, în prezent student al Școlii Doctorale. Bursier al Școlii de vară a Universității din Bergen și al Universității din Oslo. Preocupat de cercetarea cantitativă despre traducerea literaturii norvegiene în spațiul românesc în secolul al XXI-lea.