OPTm
nr.crt.

Premiile Ficțiunea: Andrei Ungureanu

Andrei Ungureanu, Nașterea eroului, Litera, BPC, 2022 - mi se pare un volum complex, cu o tematică dramatică, pe care îl propun pentru viziunea insolită, puternic ancorată în realitățile pe care le trăim:


Andrei Ungureanu debutează cu un roman despre anarhie și despre criza mondială, despre identitate și despre alteritate. Se observă, deci, la tânărul scriitor o ancorare lucidă în cotidianul imediat, în realitatea crudă a imigranților, în imaginarul periferic etc. O poveste puternică prin care sunt (de)mascate cele mai tragice și sensibile subiecte ale lumii prezente, ale istoriei care se scrie sub ochii noștri... Se descrie, astfel, în textul lui Ungureanu o serie de bătălii ideologice racordate la (idealurile din) prezent. Romanul poate fi, deci, și o demascare hotărâtă a ideologiei dominante, dar (paradoxal?) și a celei secundare.

Alert, matur și convingător, romanul lui Andrei Ungureanu marchează o epocă și un tip de scriitură.

Ciprian HANDRU

Doctorand al Universității din București, este autor de articole și exegeze, unele premiate, cu precădere dedicate lui Adrian Marino, dar și poeziei clasice. Are în lucru un studiu legat de antropologia receptării.

Copyright © fictiunea.ro