Revistă print și online

Sărbătoare la Literele bucureștene

În luna noiembrie a anului 2023, Facultatea de Litere a Universității din București va împlini 160 de ani de existență. Școala Superioară de Litere (înființată în 1863) avea să fie nucleul din care, în anul următor formării ei, se va dezvolta Facultatea de Litere și Filosofie, al cărei prim decan a fost latinistul August Treboniu Laurian (până în 1881; președinte al Academiei Române). Alături de Școala Superioară de Științe și Legi (care se va despărți ulterior în Facultatea de Drept și Facultatea de Științe), va forma Universitatea din București (prin Decretul Domnesc nr. 765 din 4/16 iulie 1864), a doua instituție de acest fel în Principatele Române, după cea din Iași (1860).

Din anul 1874, Facultatea de Litere și-a diversificat oferta de cursuri (arheologie, filologie comparată, psihologie), iar din 1877 au început să se formeze catedrele corespondente, coordonate de personalități ale timpului, printre care Alexandru Odobescu, Grigore Tocilescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu. Lor li s-au adăugat treptat, cu contribuții majore în această direcție la dezvoltarea facultății și a ofertei de conferințe și de cursuri, Mihail Dragomirescu, Ovid Densușianu, Tache Papahagi, Titu Maiorescu, Constantin Dimitrescu-Iași, Ioan Bogdan, Lazăr Șăineanu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Simion Mehedinți, Ioan Bianu, Alexandru Rosetti, Nicolae Cartojan, Ștefan Ciobanu, I. A. Candrea, Petre P. Negulescu, Constantin C. Giurescu, Ramiro Ortiz și numeroși alții.

De-a lungul timpului, instituția a cunoscut mai multe titulaturi: Facultatea de Litere și Filosofie (1864–1897), Facultatea de Filosofie și Litere (1897–1948). După 1948, a devenit Facultatea de Filologie (până în 1963), ulterior de Limbă și Literatură Română (până în 1989) și, în cele din urmă, Facultatea de Litere (după 1990).

Astăzi, oferta educațională a Facultății de Litere acoperă mai multe domenii de studii: limbă și literatură (licență) și filologie (master), studii culturale, științe ale comunicării și științe administrative, propunând 7 programe de licență IF, 1 program de licență IFR, 14 programe de masterat și 2 școli doctorale, cu specializare în filologie și în studii culturale. Cu circa 3000 de studenți și un corp profesoral de elită, alcătuit din peste 150 de titulari, profesori-emeriți și cadre didactice asociate, Facultatea de Litere se poziționează în topul instituțiilor de învățământ superior (cu profil umanist) din cadrul Universității din București.

Ne apropiem de Colocviul aniversar Litere 160, din perioada 2-4 noiembrie 2023. Profit de consemnarea de față pentru a le mulțumi încă o dată tuturor coordonatorilor de axe, directorilor de departamente și șefilor de colective, precum și mâinii mele drepte, Laura Marin, alături de care am construit acest șantier al direcțiilor de cercetare din facultatea noastră de ieri și de azi.

Calde mulțumiri profesorilor care vor susține conferințele plenare, celor care vor participa cu lucrări în secțiuni (sau le vor modera) și cu intervenții în mesele rotunde. O mulțumire aparte pentru Cristina Dima, datorită căreia vom avea în facultate, legat de secțiunea de Literatură Română Veche, dedicată lui Dimitrie Cantemir, un concert cu minunata formație Anton Pann, în seara zilei de 3 noiembrie, în Sala de Lectură a Bibliotecii (intervalul 19,00-20,00). De asemenea, mă bucur să anunț parteneriatele pentru cele 2 expoziții care vor fi vernisate în 2 și, respectiv, 4 noiembrie. Este vorba despre parteneriatul stabilit de Cătălin D. Constantin, cu Muzeul Municipiului București, pentru expoziția de fotografie Mesaje săpate în piatră (curator: Cezar Petre Buiumaci), și cel cu Casa de Pariuri Literare, prin Cristian Cosma, datorită căruia avem deja în Holul de marmură o parte din expoziția de fotografii Ion Cucu, Profesori și scriitori ai Facultății de Litere.

Le mulțumesc, de asemenea, colegilor care ne-au ajutat cu contacte pentru sponsorizări (Alexandra Crăciun, Adrian Stoicescu) sau pentru parteneriate media (Carmen Mușat, Cătălin D. Constantin).

Programul conferinței este foarte dens și cu multe secțiuni care se desfășoară în paralel, de aceea cursurile din ziua de vineri, 3 noiembrie, vor fi suspendate, întrucât nu am avea suficient spațiu în facultate și pentru cursuri, și pentru colocviu. Vă rog să vă anunțați studenții și să îi invitați să participe, alături de noi, la colocviul aniversar, care se adresează întregii noastre comunități (inclusiv alumnilor).

M-aș bucura să reușim să fim prezenți la toate evenimentele înscrise în program (deși sunt conștientă că nu s-a inventat ubicuitatea). Prima zi a colocviului se va desfășura în Aula Bibliotecii Centrale Universitare, îi puteți invita pe studenți, colegi, alumni și acolo, pentru a se bucura de ceremonia de deschidere, conferințele plenare, lansarea cărții despre Tudor Vianu și masa rotundă moderată de Caius Dobrescu. În cea de-a doua zi (3 noiembrie), singura secțiune care va rămâne la Aula BCU este cea de Comunicare și Relații Publice, întrucât programul nostru de licență, primul din România de acest fel, împlinește 3 decenii de existență și includem acest moment aniversar în sărbătoarea mare a Facultății de Litere.

Colocviu însumează peste 300 de participanți.


Cristina BOGDAN

Este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București și scriitoare. Specialistă în istoria mentalităților și antropologie culturală, cu un doctorat în filologie, face parte din numeroase organizații academice internaționale. A publicat studii și cărți, cea mai cunoscută fiind "Moartea și lumea românească premodernă: discursuri întretăiate" (2016), volum nominalizat la Premiile "Observator cultural" pentru cea mai bună carte de eseuri a anului 2016. A prezidat mai multe evenimente internaționale, printre care și cel de-al XIX-lea Congres dedicat studiilor despre dansurile macabre și macabru în artă (2021). Cristina Bogdan a fost decanul Facultății de Litere a Universității din București și este directorul revistei Ficțiunea.