nr.crt.

Săptămânal de cultură independent

Marius BALO

Profesor, absolvent de teologie, prozator.