nr.crt.

Săptămânal de cultură independent

Pompilia CHIFU

Doctorand în studii filologice, Universitatea Dunărea de Jos, Galați