Revistă print și online

Vânzătorul de discuri

Când intră în magazin, tânărul simți mirosul dulce-amărui al bețișoarelor parfumate.

— N-ai nevoie de pick-up, spuse vânzătorul, e de ajuns să le pui în vârful degetului și auzi muzica.

Tânărul râse. Crezu că-i o glumă. Însă vânzătorul luă un disc și îl aranjă pe vârful degetului arătător al mâinii drepte. Discul se învârti tot mai repede, vânzătorul clătină capul după ritm.

— N-aud nimic, spuse tânărul.

— Vino mai aproape.

Tânărul se apropie de vânzător și se încruntă, fixându-și privirea asupra culmii unui munte din depărtare.

— Da, acum aud.

— Ți-am spus eu.

— Te pricepi, bravo!

— Nu, nu sunt eu, spuse vânzătorul. E discul. Ia, ține degetul în sus.

Tânărul îl ascultă, discul i se învârti pe deget, dădu din cap într-un ritm alert. Vânzătorul îi schimbă discul, tânărul ascultă cu mai multă atenție și clătină din cap ceva mai încet. La al treilea disc, legănă capul într-un ritm și mai lent.

— Chiar e ecoul altui cântec, spuse vânzătorul. Al primului cântec pe care l-ai auzit. Îl cântam împreună cu părinții și frații mei, atunci când eram copil și locuiam în Valea Deșertului. Eram cea mai fericită familie din Vale.

— Și ce s-a întâmplat?

— Părinții și frații mei s-au îmbolnăvit de malarie și au murit. Doar eu am rămas în viață, dar n-am știut niciodată de ce. Sunetul baladei noastre s-a lovit de munți și s-a întors, trei ani mai târziu, la mine. Doar că ecoul baladei e mult mai lent și mai trist decât cântecul copilăriei. E tot ce mi-a mai rămas.

Vânzătorul zâmbi. Tânărul ajunsese în mijlocul străzii și nu-l mai vedea, însă strângea în mâini discul cu balada din Valea Deșertului.

Andrei PANȚU

A debutat în 2019 cu volumul de proză scurtă Tonomatul. Licențiat în filozofie și literatură la European College of Liberal Arts, științe politice și relații internaționale la AUBG, cu un masterat în științe politice (Universitatea din Leiden și Universitatea din Manchester), Andrei a fost editor al unei revistei academice și de multă vreme s-a dedicat domeniului vast al IT-ului. Publică în mod curent proză scurtă în revistele de profil.