nr.crt.

Săptămânal de cultură independent

Alexandra OLTEANU

Absolventă a Facultății de Litere, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iași, a aurmat Masterul de Literatură Română și Hermeneutică Literară din cadrul aceleiași universități. A cercetat cu consecvență literatura secolului al XIX⁠-⁠lea și evoluția romanului românesc. Critica, teoria și istoria literară reprezintă preocupările sale constante, alături de filosofia istoriei și de romanul istoric. A publicat articole științifice în volume colective și cronici în reviste literare. Rubrică permanentă în "Convorbiri literare".