nr.crt.

Săptămânal de cultură independent

Ema RĂDULESCU

Ema este actualmente studentă la "MTTLC" din cadrul "Universității din București".