Revistă print și online

Poemele recuperării

Iată apariția la Editura Max Blecher a volumului de poezie: Intracranian, semnat de Ligia Pârvulescu, o carte semnificativă și de impact în peisajul poetic prezent. Marcate de o substanțială maturitate stilistică și tematică, poemele din Intracranian subliniază o tendința asumată de revoluționare a limbajului căruia îi imprimă un suflu nou și foarte feminin. Autoarea a debutat cu poezie, Fluvii de asfalt (în 2014) la aceeași editură, însă este totodată marele câștigător al competiției pentru debut organizat de colecția "Biblioteca de proză contemporană" a editurii Litera, în 2021, cu romanul de avangardă Translucid, o carte cu un puternic parfum distopic.

Volumul Intracranian completează prin prezența sa orizontul poetic contemporan atât din punctul de vedre al limbajului cât mai ales din perspectiva imaginarului care oglindindit în aceste poeme justifică o subtilă coerență structurală ce stă sub semnul unei acute personalizări a experienței poetice și dă câștig de cauză memoriei, senzorialului, dar și unei atitudini cerebrale în procesul de catalizare a trăirilor cotidianului. Avem de-a face aici cu o scriitură originală, structurată în povești coerente care explorează cu solicitudine multiplele fețe ale existenței, și, în egală măsură, cu o poezie a cotidianului și a prezenței caracterizată printr-o feminitate asumată și susținută de o memorie a senzațiilor, a senzualității, a biologicului și, totodată, de o seducătoare preferință pentru reinventarea și regenerarea biograficului.


Ligia Pârvulescu, Intracranian, Editura Max Blecher, 2022

Iulia MICU SIMUȚ

Iulia Micu Simuț (n. 1981) a studiat filologia la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și este specializată în literatură comparată. A publicat numeroase eseuri și studii în reviste românești și străine. Este autoarea cărții Thomas Mann. Istoria unei partituri literare (premiul pentru debut USR - Cluj, 2007) și a unei teze de doctorat despre confruntarea dintre artist și moarte în modernism.