nr.crt.

Săptămânal de cultură independent

Liviu SZÖKE

Traducător, cronicar de carte, influencer.